Közhasznú tevékenységünket az Alapszabály szerint végeztük. Célunk a társadalmi esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése, a hátrányos helyzetben lévő gyermekek, idősek segítése, az egészséges életmódra nevelés, és a hagyományőrzés.

A partnerséget kiemelt feladatnak tekintettük, rendezvényeinket több civil szervezettel együttműködve szerveztük meg.

Több alkalommal szerveztünk színházlátogatást (Szegedre, Bugac lovasszínházba

A hagyományőrzés keretében történelmi helyekre ( Tőserdő Nemzeti Park, Solymosvámos-Krisna völgy-Buzsák) kirándultunk. Számos helytörténeti előadáson, kiállításon gyarapítottuk tagjaink ismereteit. Önkéntes munkával segítettük a Kiskun Múzeum tárt kapuk programjait.

Megőriztük és bővíteni is tudtuk a családvédelemben és a szociális területen elért eddigi eredményeinket.

A hátrányos helyzetű gyermekeknek gyermeknapot, és karácsonyi ünnepséget tartottunk.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a Családok Átmeneti Otthonában élő családokra, gyermeknapi meglepetés ebéddel segítettük őket, mikulás ünnepséget és mesemondó versenyt szerveztünk részükre.

Közhasznú tevékenységünket tagdíjakból és tagi támogatásból valósítottuk meg. Rendelkezésünkre állt 183 ezer forint. Közhasznú tevékenységünkre 54 ezer forintot használtunk fel, év végi pénzügyi egyenlegünk 129 ezer forint.

A civil törvény közhasznúsági feltételeinek az alábbiakban felelünk meg.

Megfelelő erőforrás áll rendelkezésünkre: Két év egybeszámított adózott eredménye pozitív.

Megfelelő társadalmi támogatottságunk van:

Felmerült költségeinknek több mint felét közhasznú tevékenységünkre fordítottuk.

Központi költségvetésből támogatást nem kaptunk.  

Pártot nem támogattunk, és párttól támogatást nem kaptunk.

Tisztségviselőink munkájukat térítés nélkül végezték.

                                                                                    Magonyné Makány Anna

                                                                                          ügyvezető elnök

Szólj hozzá!