dr. Garai István Levente orvos, közgazdász, országgyűlési képviselő, 1955-ben született Szankon.

Kiskunfélegyházán nevelkedett, a Móra Ferenc Gimnáziumban érettségizett, Szegeden és Budapesten szerezte diplomáit. A város tiszteletreméltó polgáraiként számon tartott szülők gyermekeként, lokálpatriótaként Petőfi városában talál otthont pedagógus feleségével, Póra Juliannával és fiával, Leventével. Orvosi pályája is itt indul, 1979-ben belgyógyászként majd sportorvosként is praktizál. Szakmai karrierjét számos önálló munka kíséri –  Gyógyszerfogyasztási szokások városunkban (1986. Egészségnevelés – Vilmon Gyula-díjjal értékelt), „Somatostatin acut pancreatitisben” (1987. Orvosi Hetilap), Mit gyógyít a busa? (Sanitas Kiadó, 1990.).

Rendszerváltás előtt már a félegyházi tanács képviselőjeként dolgozik, egészen 2014-ig önkormányzati képviselő. Több cikluson keresztül a város alpolgármestere, 2003-ban a legmagasabb országos elismerésben részesül ebben a minőségében is.  Hosszú éveken át az MSZP helyi szervezetének elnöke. A Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőjeként 1994 és 1998, illetve 2003-2014 között dolgozik. Parlamenti munkája révén az egészségügyi szakbizottságok szakmai hitelességét erősítette, saját maga legnagyobb sikerének a kiskunfélegyházi kórház rekonstrukcióját illetve ennek az egészségügyi intézménynek az életben tartását jelölte meg.

Politikai, szakmai karrierjén túl a civil élet meghatározó szereplője is városában. Alapítója a „United Way” Alapítványnak, tajga a Bélyeggyűjtő körnek és kuratóriumi elnöke a Karácsonyi Fény Alapítványnak, mely a mai napig sok száz rászoruló családnak nyújt segítséget.

Eme egyedülálló életutat a helyi emberek megbecsülése, szeretete mellett számos szakmai és közéleti elismerés is fémjelezte: „Kiskunfélegyházáért” kitüntetés, Miniszteri dicséret, Bács-Kiskun Megyei Tanács elismerő oklevele, Területfejlesztésért Emlékérem, Vöröskeresztes Munkáért ezüst fokozat, 2011-ben sportorvosi munkásságáért Bács-Kiskun megye egészségügyének fejlődéséért folytatott kiemelkedő tevékenységéért, számos pályázat elnyerése érdekében felvállalt munkájáért a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Bács-Kiskun Megye Sport Díját adományozta részére.

A Magyar Szocialista Párt Területi Szövetsége és Helyi Szervezete Dr. Garai István Leventét saját halottjának tekinti. Családjával osztozunk a fájdalomban, melyet elvesztése okoz! Egy barát, egy vezető, egy kivételes empátiával megáldott ember távozott közülünk, akinek életútja, az emberi jóságban való töretlen hite például szolgál mindannyiunk számára!

Szólj hozzá!