Városunkért néven új egyesület alakult Kalocsán – jelentette be az egyik alapító tag, Angeli Gabriella, bemutatkozott a városunkban eddig sem ismeretlen, bár a politikai szerepléstől mind ez idáig távol maradó Farkas Tibor, a szervezet elnöke, aki bemutatta polgármesterjelöltjüket, Faragó Lászlót is az új egyesület tegnap, csütörtökön délután fél ötkor a Negyvennyolcasok terén, rekkenő hőségben megtartott sajtótájékoztatóján.

A rendezvény kezdetén a sajtó megjelent képviselőit Angeli Gabriella köszöntötte, majd Váczi Attila szavalta el Veres Péter Én nem mehetek el innen című költeményét, amelynek egy-egy gondolatát később a szervezet polgármesterjelöltje is bemutatkozó beszédébe szőtte.

A média munkatársai mellett az egyesület tagsága és szimpatizánsi köre is képviseltette magát, így a sajtómunkások mellett mintegy tucatnyi civil is megjelent a Negyvennyolcasok terén tartott rendezvényen.

A várakozásoknak megfelelően eléggé vegyes társaság alakult ki, hiszen a jelenlévők közt korábbi Jobbik szimpatizánsok és más, egykor tevékeny jobboldali pártok tagjai és pártolói éppúgy megjelentek, mint a jelenlegi kalocsai MSZP szervezethez, illetve az egykori SZDSZ-es városvezetéshez köthető személyek. Ott volt például Cserháti Ákos helyi MSZP elnök, valamint az egykori, Török Gusztáv-féle városvezetés emblematikus arca, volt alpolgármester Loibl László is.

A 14 alapító által létrehozott Szövetségben Városunkért Egyesület bejegyzésének hírét a konferanszié szerepét vállaló Angeli Gabriella jelentette be, aki elmondta, hogy tagságuk sokféle, különböző célok motiválja részvételüket, de az közös bennük, hogy Kalocsáért szeretnének együtt dolgozni, majd átadta a szót az egyesület elnökének, Farkas Tibornak, akit szobrászművészként már megismerhetett a kalocsai közönség.

Farkas Tibor: pártdelegáltak helyett a városért dolgozó képviselőket!

Az elnök az egyesület megalapításának szükségességét azzal indokolta, hogy Kalocsa fejlődése elmarad attól, amit ’90-ben reméltünk, noha jobb és baloldali, illetve liberális vezetése is volt már városunknak. A város elöregszik, az emberek egyre szegényebbek, a fiataloknak pedig megfelelő munkalehetőségek híján nincs esélyük arra, hogy önálló egzisztenciát alakítsanak ki, családot alapítsanak.

Mindez annak ellenére van így, hogy a város adottságai sokkal jobbak, mint sok más, eredményesebb településé. Amint fogalmazott, nem kívánják számon kérni az eddigi városvezetőségeket, ezt megteszik a választók.

“Mi azt szeretnénk, ha nem az számítana egyes pozíciók betöltésénél, hogy ki melyik párt delegáltja, hanem, hogy ki milyen szakértelemmel rendelkezik.”

A pártdelegáltakat, így az önkormányzati testület többségét is frakciófegyelem köti, elsősorban pártjukat, és nem választóik érdekeit képviselik.

Ezzel szemben az ő egyesületük célja a városért és az itt élőkért tenni akaró emberek egyesítése, függetlenül azok pártszimpátiájától vagy világnézeti meggyőződésétől.

“A közös nevező Kalocsa város jövője legyen!”

– mondta végül Farkas Tibor, a város polgárait a közéletben való minél aktívabb részvételre buzdítva.

Faragó László a város polgáraival való összefogást hirdet

Faragó László elmondta: sokak bíztatására döntött úgy, hogy polgármester-jelöltként megméretteti magát a következő helyhatósági választásokon. Az őt támogató egyesület tagjaival már megalkották programjukat, amelyet hamarosan bemutatnak a nyilvánosság előtt, hogy az itt élőkkel közösen egészítsék ki, finomítsák azt, hogy a város minél több polgárának megfelelő módon és mértékben fejlődhessen. Ám ez csak összefogással és a valós lehetőségek kiaknázásával történhet meg.

“Tenni akaró, határozott, kreatív önkormányzatra van szükség, amely kiaknázza kapcsolatait, lehetőségeit, és mindezt végre Kalocsa javára fordítja.”

Az elmúlt éveket vizsgálva fölvetődik a kérdés, mit tett az előző vezetés? Milyen áron? Mi maradt ránk? Van-e hiány? Mennyi a hiány? Mennyi a hitelünk? A szerződések szabályszerűek voltak? Miért vagyunk lemaradva a többi önkormányzattól? Miért nincs megfelelő,szép városképünk? – sorolta a tisztázandó kérdéseket Faragó, hozzátéve, hogy nem a múlttal kíván foglalkozni, hanem a jövőt építeni.
Szerinte az őszi választás tétje, hogy Kalocsa legyen mindnyájunké, és nem csak néhány kiváltságosé.

“A városból élők helyett a városért élőket kell a város vezetésébe juttatni”

– mondta a polgármester-jelölt, aki

CÉLJAIT A KÖVETKEZŐKBEN JELÖLTE MEG: A TELEPÜLÉS FEJLŐDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE, GAZDASÁGILAG ÖNÁLLÓ, MUNKAHELYTEREMTŐ ÉS GONDOSKODÓ ÖNKORMÉNYZAT LÉTREHOZÁSA.

Fölidézte, hogy az elmúlt években a helyi közösségi életben aktívan részt vett, régóta próbál tenni egy élhetőbb környezet kialakításáért, és most úgy érzi eljött az a pont, amikor „kívülállóként” már nem tud tovább jutni. Ezért fogadta el a Szövetségben Városunkért Egyesület felkérését a polgármester-jelöltségre.

A hatékony munka érdekében a következőket várja el az ősszel megalakuló grémiumtól:

  • választópolgárok felé nyitott önkormányzat
  • kulturált hangnem, megegyezést kereső hozzáállás
  • a problémák hárítása helyett azok megoldására való törekvés
  • szaktudással rendelkező képviselők
  • a képviselők tevékenységének átláthatósága, megismerhetősége
  • az önkormányzati feladatokkal kapcsolatban az állampolgárok véleményének megismerése
  • civil szervezetek folyamatos tájékoztatása, konkrét ügyekbe való bevonása
  • az európai uniós és hazai pénzügyi források megismerése és hatékonyabb felhasználása
  • a hasonló adottságú, de eredményesebb települések bevált gyakorlatának megismerése és átvétele

Végül elmondta: az előttük álló kihívásokkal való szembenézés, a nehéz, de szép feladatok elvégzése csak az itt élő emberek szorgalmával, kitartásával és a település vezetői felé irányuló támogatása mellett lehetséges.

“Csak akkor maradhatunk talpon, lehetünk eredményesek, ha együtt gondolkodunk és cselekszünk”

– mondta Faragó László, beszédét azzal zárva, hogy

Ő AZ ÖSSZEFOGÁSBAN, EGYÜTT GONDOLKODÁSBAN, AZ EGYÜTT CSELEKVÉSBEN HISZ, AMINEK EGYIK LEGFONTOSABB LETÉTEMÉNYESE A SZÖVETSÉGBEN VÁROSUNKÉRT EGYESÜLET.

 

 

Szólj hozzá!